Wednesday, March 30, 2016

Nhắn Tin Thiếu Úy Nguyễn Văn Thành Đoàn Công Tác 71 Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật


Thiếu Úy Nguyễn Văn Thành sinh năm 1954 phục vụ tại Đoàn Công Tác 71 Sơn Trà Đà Nẵng / Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật BTTM/QLVNCH.

Tin tức liên quan đến Th/Úy Nguyễn Văn Thành xin liên lạc về e-mail: NhaKyThuat@yahoo.com 

quang saigon <quangsaigon345@gmail.com>Tôi tên là nguyen văn Quang muốn tìm anh là thiếu úy NGUYỄN văn THÀNH đơn vị Đoàn 71 NKT số quân 74/145009, mất tích vào cuối tháng 3/1975. Mong đựợc tin của anh Thành nếu các anh trong cùng đơn vị biết tin. 

 Mong đựợc hồi đáp và xin cám ơn