Monday, December 21, 2015

Đại Úy Phạm Ngọc Trân

Con chào chú Hung Pham,
Về các câu hỏi của Chú con xin trả lời như sau ạ:
Ba con tốt nghiệp sỉ quan Thủ Đức khóa 12. 
Con scan bản KÊ TƯỚNG MẠO VÀ QUÂN VỤ, mặt sau là CÔNG VỤ LIÊN TIẾP, kèm theo đó con Scan bản Tường Trình Ủy Khúc về trường hợp bị thương của Đại Úy Phạm Ngọc Trân-tức ba con.
Chúc có thể lấy thông tin rõ hơn trong file đính kèm chú nhé.
Chú ơi, ba con có giao 1 bộ hồ sơ giấy tờ của ba con, chú có thể cho con xin địa chỉ của Chú con có thể gửi trực tiếp file cứng qua địa chỉ để chú rõ hơn ah.
Cám ơn chú.
Con chờ hồi âm từ chú.
Kính chúc chú sức khỏe.
Con, Phạm Ngân.