Saturday, September 8, 2018

Tìm Người Thân Đại Tá Tỉnh Trưởng Bạc Liêu Nguyễn Ngọc Điệp

From: "Nguyen Marie" <lidafrance@yahoo.fr>
Date: Aug 29, 2018 9:19 AM
Subject: Tìm nguời thân
To: "ThoiChinhChien@Gmail.com" <ThoiChinhChien@gmail.com>
Cc:

Chào ông,

Tôi có ghé vào trang web Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Công Hoà http://daubinhlua.blogspot.com tình cờ và biết được là nơi đâu có thể giúp tôi tìm nguời thân, vì thế mạo muội viết thơ này tới anh.
Bác của tôi tên Là Nguyễn Ngọc Điệp
Đaị tá Nguyển Ngọc Điệp  Sinh tháng 4 năm 1923 tại Sa Đéc - Nhập ngũ ngày 13-8-1951 - Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt - USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1971- Tỉnh Trưởng Bạc Liêu.

Tôi rời khỏi vn  lúc bé với bố mẹ vào đầu năm 1976. Lúc bé chỉ nhớ bác của tôi vào năm 1975 sau khi saigon mất thì bác tôi bị bắt đi học tập cải tạo. Cũng là tình cờ thấy tấm hình của bác trên mạng,  và sau đó tôi đi tìm kiếm bác ấy trên list các tên trang tuớng lãnh quân lực Việt Nam cộng Hoà nhưng không thấy tên của bác. 

Tôi không biết bác ấy bây giờ ở đâu, còn sống hay chết. Nếu ông có quen biết ai có thể biết hay có tin tức của bác tôi thì tôi rất cám ơn ông rất là nhiều.

Trân trọng cám ơn ông 
NTXH