Wednesday, May 11, 2016

Đại Tá Võ Xuân Anh, tùng sự tại BTLKQ Tân Sơn Nhất


Xin các bạn cho tôi tìm 1 người anh tinh thần:

Đại Tá Võ Xuân Anh, tùng sự tại BTLKQ Tân Sơn Nhất trước 30/4/1975.

Kể từ đó, hoàn toàn đã bị mất liên lạc.
Nếu có ai biết tin tức về anh, xin liên lạc về email:


Many Thanks,
Ngô Chí Thiềng

1 comment:

  1. Thưa anh,tôi làm việc tại BTLKQ từ 10/1970 đến ngày mất nước
    nhưng không biết đại tá Võ xuân Anh ? Anh có thể cho biết ĐTá Anh làm việc tại phòng ban nào ở BTLKQ ? Xin cám ơn
    milo2014.kn@gmail.com

    ReplyDelete